PHP preg_match türkçe karekter dışında özel karakter ve rakamları engellemeÜzerinde çalıştığım PHP projesinde kullanıcı isimlerini sadece harflerden oluşmasını sağlamak için preg_match kullandım. Fakat pattern a-zA-Z gibi bir kod türkçe harfleri desteklemiyordu. Sorunu şu şekilde çözdüm. Artık form girişinde sadece türkçe harfler dahil tüm latin harfler kontrolü yapılabiliyor.


<?php 

$pattern ='/^[-a-zA-Z_\x{ÖÇŞİĞÜöçşğüı}\s]*$/u';
$metin =   htmlspecialchars(stripslashes(trim("ÇÖŞLasd İIasdasÇÖŞL")));

if (preg_match($pattern$metin)) {
    echo "Metin kurallara uyuyor";
else {
    echo "HATA: Metin kurallara uymuyor";
}
 ?>

Benzer Gönderiler