Labels: Sözün özü

Sevgi yalnız belli bir insana bağlılık değildir...

Sevgi yalnız belli bir insana bağlılık değildir...

Sevgi yalnız belli bir insana bağlılık değildir; bir tutumdur; kişinin yalnız bir sevgi…