Labels: Atatürk

Okulda kemalizm

Okulda kemalizm

Serbest Fırka Oyunu ve CHF

Serbest Fırka Oyunu ve CHF

12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Fırka için, tamamen Mustafa Kemail'in kont…
Kemalizm ve Diktatörlük

Kemalizm ve Diktatörlük

Kemalizm, başından itibaren kapitalist-emperyalizmle iç içe olmuştur. “Kurtuluş sav…

Mecburi İskân Yasası

Lisede okutulan tarih bir yana şunları da okuyun.14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı Mec…