Labels: English

Ders Notları: İngilizce Kibar İstekler - Can, could, may

Ders Notları: İngilizce Kibar İstekler - Can, could, may

Can, could ve may kelimeleri bir şey sorarken veya isterken kullanılır. Tüm şahıs zamirle…
İngilizce Ders Notları: Geniş zaman

İngilizce Ders Notları: Geniş zaman

İngilizcede Geniş zaman *Sürekli tekrarlanan *Değişmeyen durum, duygu ve arzular * Planla…
İngilizce Ders Notları: Geçmiş Zaman - İfade

İngilizce Ders Notları: Geçmiş Zaman - İfade

Geçmiş zamanlı olumlu hali cümlelerde , fillere -ed eki eklenir. ÖZNE   +   FİLL+ed  + .…
İngilizce Ders Notları: Zaman edatları

İngilizce Ders Notları: Zaman edatları

AT: Gün içindeki zamanı belirtme ON: Hafta günleri veya tarih IN :  AY,Mevsim, Yıl ve dah…
İngilizce Ders Notları: Zaman Belirteçleri ve Soru Kelimeleri

İngilizce Ders Notları: Zaman Belirteçleri ve Soru Kelimeleri

Cümlede belirteçlerin yeri ÖZNE   +  BELİRTEÇ +   FİLL  + ... I     always     wake up   …
İngilizce Ders Notları: Gelecek zaman

İngilizce Ders Notları: Gelecek zaman

Gelecek zaman olumlu hal cümlesi kurmak için aşağıdaki yapı kullanılır. ÖZNE  +  WİLL +…
İngilizce Ders Notları: Have / Has Sahip olmak

İngilizce Ders Notları: Have / Has Sahip olmak

Eğer bir şeye sahipseniz. HAVE   sahip olmak. ÖZNE   +   HAVE  + ... I     have     a car…
İngilizce Ders Notları: Yer ve yön edatları

İngilizce Ders Notları: Yer ve yön edatları

Yer edatları:  IN - de,te/da,ta  ON - üzerinde AT - de,te/da,ta / üzere /yanında The be…
Ders Notları: İngilizce ifadeler

Ders Notları: İngilizce ifadeler

I was wondering.... (Merak ediyordum da...) i was wondering. Could i work from home to…