Ezbere dayalı eğitim sistemi!


Ezbere dayalı eğitim sistemi öğrencileri beynin sol lobuna hapseder; yaratıcılığı, bütünü görmeyi ve sezgiyi artıran sağ lob ise köreltilir. Bu yüzden öğrencilerin üretkenlik potansiyelleri kat kat azalır.

-Hamza Yardımcıoğlu / Kutsal Klon


Benzer Gönderiler