Çürüyen Din Çürüten DinÇoğu zaman, önder, hükümdar ya da ayrıcalıklı bir sınıf, yeryüzündeki egemenliğini güçlendirmek için, ona dinsel görevler eklemiştir ya da politik gücü elinde tutan sınıfla dinsel grup arasında bir çıkar ortaklığı kurulmuştur.A. EINSTEIN


“Hz. Ali ile Muaviye Sıffın Savaşında kıyasıya birbiriyle mücadele ederken Muaviye tarafı yenilmek üzereydi. Orada bir hile düşündüler. Mızrakların başına Kur'an-ı
Kerim’i astılar. Hz. Ali bunlara; aldanmayınız, bunlar Allah'ın yüce kelamını mağlubiyetlerini önlemek için alet olarak kullanıyorlar, dediyse de “Kur’an’a karşı savaş yapılmaz. Kılıç çekilmez” dediler ve neticede o savaşta Hz. Ali mağlup oldu.” Bu örneği zikreden Atatürk’ün
yorumu ilginçtir: “İlk defa İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim, süfli bir menfaat uğruna kullanılmıştır.”

Kur'an-ı Kerim’de; “benim ayetlerimi az bir değer karşısında satmayınız” denilmektedir.

"Türkler Arapların dinini kabul etmeden önce de büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul
ettikten sonra bu din Arapların (..) Türklerle birleşip bir millet oluşturmalarına hiçbir etki
etmedi. Tersine, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli duygularını, milli heyecanını
uyuşturdu. (..

"Türk milleti birçok asırlar, (..) bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten
beyni sulanmış hafızlara döndü. (..)
"Türk milletini Allah için, Peygamber için topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak,Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. (..)Atatürk,
2000

İnanç ile kanıtları tarafsızlıkla incelenmemiş bir şeyler öğretilir ve çocuklara
değişik bir düşünce edinebilmeleri için kanıtlar aramak yürekliliği verilmez.B. Russell
Din, insan kendi çevresinde dönmediği sürece, insanın çevresinde
dönen hayali güneşten başka bir şey değildir (Marks, Engels,2000;38).

Benzer Gönderiler