Ruhi Su - Memleketimde bugün

14:08 Mehmet Ali 0 Comments


Ama benim memleketimde bugün
İnsan kanı sudan ucuz
Oysa en güzel emek insanın kendisi
Kolay mı kan uykularda kalkıp
Ninniler söylemesi...


0 yorum: