Iman Maleki Paintings

13:21 Mehmet Ali 0 Comments

 Çüşşş oha olduk... Şimdi bunlar çizip boyanmış şeyler mi? Gerçek mi la bunlar...

 Ya bıırakıın yemeyin şşimdi bizi... Bakıın burada adamıın sitesi var...

0 yorum: