Cuatro Vientos - Danit


Eşlik etmek isterseniz:
Viento que viene de la montaña,
Viento tráenos la claridad.

Viento que viene del mar,
Viento, tráenos la libertad.

Vuela (x8) con nosotros.

Viento que viene del desierto,
Viento, tráenos el silencio.

Viento que viene de la selva,
Viento, tráenos la memoria.

Türkçesi:
Dört Rüzgar

Rüzgar, dağlardan geliyor.
Rüzgar, berraklığı getiriyor.

Rüzgar, denizden geliyor.
Rüzgar, özgürlüğü getiriyor.

Uç (x8) bizle birlikte.

Rüzgar, çölden geliyor.
Rüzgar, sessizliği getiriyor.

Rüzgar, ormandan geliyor.
Rüzgar, hatıraları getiriyor.

English:
Four winds

Wind, coming from mountains.
Wind, bring the clearity.

Wind, coming from sea.
Wind, bring the liberty.

Fly(x8), with us.

Wind, coming from desert.
Wind, bring the silence.

Wind, coming from jungle.
Wind, bring the memories.

Benzer Gönderiler