Javascript ile tarayıcı çerezlerini silmeBir projemde tarayıcının sürekli yenilenmesi esnasında çıkan uyarıları kaldırmak için kullandığım bir javascript kodu. Tarayıcıdaki çerezleri siler, ekran uyarılarını kaldırır. Tarayıcıyı yenilerken çıkacak uyarıları iptal eder.

<script type="text/javascript">
 function CerezSil() {
    var cookies = document.cookie.split(";");

    for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
        var cookie = cookies[i];
        var eqPos = cookie.indexOf("=");
        var name = eqPos > -1 ? cookie.substr(0, eqPos) : cookie;
        document.cookie = name + "=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT";
    }
}

function BenimFonksiyonum() {
window.onbeforeunload = null;
CerezSil()
window.location.reload(false);
}
</script>

<body onload="myOnloadFunc();">

Benzer Gönderiler