PHP cURL ile bir sitenin div alan içeriğini almak


cURL, çeşitli protokoller kullanarak, veri aktarımı sağlamak için kütüphane ve komut satırı aracı sunan bir bilgisayar yazılımı projesidir. cURL projesi, libcurl ve cURL olarak ikiye ayrılır. İlk olarak 1997 yılında yayınlanmıştır. İsminde bulunan "c" İngilizce'deki client kelimesinden gelmektedir.
$url = 'https://mhmtalizm.com'; 
//$proxy = 'ip:port';

$uyecek = curl_init(); 
curl_setopt($uyecek, CURLOPT_URL, $url);
//curl_setopt($uyecek, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($uyecek, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($uyecek, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); 
curl_setopt($uyecek, CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13');

$uyeal = curl_exec($uyecek);

preg_match_all('@var ip = "(.*?)";
var country = "(.*?)";@si', $uyeal, $cikti);

   print_r($cikti); 


Benzer Gönderiler