PHP Sayfa Yenilendiğinde Form Değerlerini Hatırlama


Örneğin bir kullanıcı üyelik paneli kullanıcı birçok bilgi girdi ve bir kısım hatalı form post edildikten sonra form içindeki input giriş alanlarındaki veriler kaybolacaktır. Bunu engellemek için inputların value değerlerini $_POST veya session değişkenleri ile hafızada tutmak.<input type="text" name="kullanici" value="<?php echo $_POST["kullanici"];?>">
<input type="text" name="email" value="<?php echo $_POST["kullanici"];?>">

ya da

$_SESSION['kullanici']=$_POST["kullanici"]);
$_SESSION['email']= $_POST["email"];


input value değeri de şöyle olacak
<input type="text" name="kullanici" value="<?php echo $_SESSION['kullanici'];?>">
<input type="text" name="email" value="<?php echo $_SESSION['email'];?>">

bu şekilde hatalı post işleminden sonrada input alanları dolu olacak kullanıcı tekrardan bilgi girmicek.

Benzer Gönderiler