Jean Jaures - Demokrasi, Barış, Sosyalizm  • Birkaç mekanist açıklamayla evrenin anlamının tükeneceğini sanmıyorum. Dünya üstüne kurduğumuz soyut kuramların ve matematik formüllerinin ırmağın akışını durduramayacağını biliyorum.
  • Bundan ötürü, büyük dinlerin bir hesabın ya da şarlatanlığın ürünü olduğunu söyleyenlere katılmnıyorum. Dinleri, gelişimleri sırasında bazı sınıfların ve tabakaların kötüye kullandığı, sömürdüğü doğrudur; ama dinlerin insanlığın bağrından çıktığı da doğrudur. Dinler, insanoğlunun ilerleyişinin yalnızca zorunlu bir evresi değil, insan doğasının eşsiz birer belgesidir de. Dinler karışık özlemleriyle, bir anşamda, belki de gelecekte anlaşılacak çağrıları ve önduyumları içlerinde taşırlar.
  • Sınıflar ve bireyler arasındaki politik, ekonomik, toplumsal çatışmalar her ulusta var oldukça, uluslar arasında da savaşlar eksik olmayacaktır. Her ülkede boy veren derin çıkar ve sınıf bölünmesi uluslar arasında da çatışmalar doğuracaktır.

Benzer Gönderiler