Din perdesinin arkasındaki kapitalizm

Çok uzun zamandır şu sözlere şahit olmuşsunuzdur: "bu nasıl dindar", "sakalı bu kadar ama faiz yiyor", "dini bütün ama şunu yapıyor"..vs. Bu neyi anlatıyor? Ne anlama geliyor? Nasıl bu dönüşüm yaşandı? Aslında bu gördükleriniz ve şahit olduklarınız, sistematik bir yapının ürünü. Bunlar, bazı gerçekte kapitalist olup, görünürde ise, bir PR çalışması olarak dini öğeleri kullanan organize yapıların, din kavramı ile bilinçaltında eşleştirildikten sonra, kapitalist değerlerin bu değerlerle birlikte zerk edilmesinin ürünü. Kısaca dinin görüntüsünü ve duygusal karşılık bulan söylemlerini sahiplenen, ancak dinen caiz olmayan "amaca ulaşmak uğrunda her yol mübahtır." şeklindeki kapitalist makyavel anlayışı da bununla birlikte sentezleyen, post modern ve neo liberal bir dindarlıkla karşı karşıyayız.
Belki farkında mısınız bilmiyorum ama bu neo liberal dindarlık, yada daha popüler tabiriyle yeni muhafazakarların önünde bulunan en büyük engel, gerçek dindarlar. Bu nedenle, gerçek dindarlarla, ilişkileri pekte iyi olmayanların, normalde geleneksel hasım oldukları başka din mensupları ile aralarının çok iyi olmasına şaşırmamak gerek. Çünkü burada amaç din değildir. Burada amaç bir yaratıcının davasını sırtlamak değildir. Burada amaç apaçık bir şekilde, kapitalizmin güç atfettiği putlara ulaşmaktır. Bu bir küresel sermaye ile bütünleşme projesidir.
Ancak, belki farkındalar, belki de değiller, küresel sermaye dünya çapında ulus devletlere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Finansal merkezlerde ardı ardına krizler yaşanıyor, finansal egemenler hakim olduğu alanlardan ağır ağır, çarpışa çarpışa geri çekilyior. Bu nedenle ulusların değerleri yeniden ışıldamaya başladığında bu kitleler de bir dönüşüm yaşayacaklar. Yeniden özlerine dönecekler. Biz bu dönüşümü, liderlerin değişmesi, iç mücadeleler olarak göreceğiz. Ancak aslında mücadele içte değil dışta olup bitecek. kynk[*]

Benzer Gönderiler