React Native'de Flexbox Yapısını Anlamak

React Native'de kullandığımız flex CSS'de kullandığımız, display:flex ile benzer.


flexDirection row, column
(column) seçerseniz elementleri dikey, (row) seçerseniz elementleri yatay sıralar.  

justifyContent flex-start, center, flex-end, space-around, space-between
Child elementlerimiz primary axis boyunca Container içinde nasıl dağılsın.

alignItems flex-start, center, flex-end,stretch
Child elementlerimiz secondary axis boyunca Container içinde nasıl dağılsın.


Benzer Gönderiler