Kadınların gücü adına!

Dünya çapında üç kadından birinin şiddet kurbanı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor ve çok daha az liderlik konumunda kendilerine yer bulabiliyorlar. Kürtaj ile alınan bebeklerin oranı bile erkek bebeklerden daha fazla. Bu olgu, bazı ülkelerde çok yaygın hatta bir adı var: kadın cinayeti.

Buna rağmen Hindistanın uzak bir köyünde kadınların sözü geçiyor.  Khasi halkı ataerkil bir sistem yerine anaerkil bir sistemi sürdürüyor. Annelere ait araziler kızlarına miras kalıyor. Erkeklerin nadiren, yok denecek kadar az araziye sahip. Kadınlar ekonomik gücün tümünü elinde tutuyor. Büyükannelerin hanehalkının reisi ve çocuklar annelerinin aile ismini alıyorlar. Khasi geleneğinde kız çocuklarına çok önem verirler, sadece erkek çocukları olan bir aile şanssız kabul edilir.  

Bir çalışmada bile kadınlar erkeklerden daha rekabetçi olduklarını gösteriyor. Çoğu başka yerde, erkekler rekabetçi sporları oynar, işlerde birbirleri ile rekabet ederler ve yükselirler fakat Khasi halkı tam tersi. Khasi kadınları kendi toplumlarındaki erkeklere göre  kendinden daha emin görünüyor. Komşu köylerin erkeleri Khasi kadınlarına aşık olmaktan korkarlar çünkü onlar bağımsızlık ve ekonomik yetkilerini vermek istemiyorlar.  Khasi kadınları da mali işler için erkeklere güven olmayacağını söylerler.

Benzer Gönderiler