Osmanlı Tarihi : III. SelimSelim başa geçtiğinde, Avrupa orkestra müziğinin altın çağını yaşıyordu, Mozart, Haydın, Beethoven beste üzerine beste yapıyordu. Selim başa geçtiğinde, 27 yaşındaydı, şair ve bestakardır.

            Yine selim başa geçtiğinde, Osmanlı devleti Rusya ve Avustralya ile savaş içindeydi, Fransa’da bir ihtilal olmuş ve dünyada burjuvazinin iktidarı dönemine girilmişti; Amerika’da ise George Washington ilk cumhurbaşkanı olarak daha yeni seçilmişti. Avrupa’da buharla çalışan dokuma tezgâhı icat edilmiş, Fransa’da da rejimin adına Cumhuriyet denmişti.

            Sultan III. Selim, tarafından 1793 yılında artık eskimiş olan Yeniçeri kurumunun karşısında yeni bir ordunun “Nizam-ı Cedid” adıyla kurulmasıydı. Osmanlı devletinin ilk kez Avrupa ‘da, Londra şehrinde daimi bir elçiliği açmış olması da ihmal edilmemeli.


            Batı karşısında güçlü olma, merkezi otoritenin yeniden tesisi ve yapılan Nizam-ı Cedid ıslahatı, Yeniçerilerin etkisizleştirilmesi amacıyla yapılan Nizam-ı Cedid ıslahatı, Yeniçerililerin Kabakçı Mustafa liderliğinde ayaklanmasına liderliğinde 1807’de kazan kaldırmasıyla kesintiye uğradı. “Kabak” bu kez Selim’in başına patladı ve tahttan indirildi.  Yerine yeğeni IV. Mustafa geçirildi. Ama Selim’in bazı yandaşları Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’ya sığınmışlardı. Temmuz 1808’de Alemdar Mustafa Paşa III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak için İstanbul’a yürüdü. Bu arada asiller, Selim’i çoktan boğdurmuşlardı, fakat yeğeni Mahmut dama çıkıp kurtulmayı başarmıştı. Alemdar Mustafa Paşa, IV. Mustafa’yı tahtan indirdi ve Selim’in diğer yeğeni II. Mahmut’u padişah yaptı.

Benzer Gönderiler