Mecburi İskân Yasası

Lisede okutulan tarih bir yana şunları da okuyun.14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı Mecburi İskân Yasası

* 1- "Türk ırkından olmayanlar, hükümetten yardım istemeseler bile hükümetin göstereceği yerde yurt tutmağa ve hükümetin izni olmadıkça buralarda kalmağa mecburdurlar." (Madde 7)
* 2- "Ana dili Türkçe olmayanlardan toplu olmak üzere yeniden köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimselerin bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanatı kendi soydaşlarına inhisar ettirmeleri yasaktır." (Madde 11)
* 3- "Türk ırkından olmayanların serpiştirme suretiyle köylere ve ayrı mahalle veya küme teş-kil etmeyecek şekilde kasaba veya şehirlere iskânları mecburdur." (Madde 13)

şimdi bana kemalizm ırkçı bir milliyetçilik değil, asimilasyon yoktur gibi ezbere laflar söylemeyin...

Benzer Gönderiler